Leerlingen/Koperkids

Anke de Grootcornet
Oscar Schuylcornet
Mees Schotanuscornet
Hugo van Drielcornet
Frederique Slotcornet
Sybren Ekkelcornet
Anand Bosmacornet
Marije van der Veencornet
Rianne van der Veencornet
Tjalling Risseladaalthoorn
Meike Vosalthoorn
Maaike Ybemaalthoorn
Rinse-Jan de Grootbariton
Maeike de Boerbariton
Hindrik van Seijenbariton
Janne Velstraeuphonium
Wietze van den Bergtrombone
Thomas Schuylslagwerk
Jasper Slotslagwerk