Leerlingen/Koperkids

Anke de Grootcornet
Oscar Schuylcornet
Mees Schotanuscornet
Hugo van Drielcornet
Frederique Slotcornet
Maaike Ybemacornet
Sybren Ekkelcornet
Anand Bosmacornet
Maeike de Boercornet
Hindrik van Seijencornet
Vera Homancornet
Janne Velstracornet
Rianne van der Veen
Tjalling Risseladaalthoorn
Meike Vosalthoorn
Rinse-Jan de Grootbariton
Wietze van den Bergtrombone
Thomas Vosslagwerk
Thomas Schuylslagwerk
Ben Dijkstraslagwerk
Remco Velstraslagwerk