Jeugdactiviteit in Museum “Hert fan Fryslân”

Zondag 15 oktober 2017 had de jeugd een Museum-muziek middag die hen werd aangeboden door het Museum “Hert fan Fryslân”.
De jeugd kwam rond 14.00 uur bijeen in de hal van het oude raadhuis. We zijn daar begonnen met het lied “It muzyk giet troch de buorren” te zingen, waarbij dirigent Piet Visser alles begeleide.

Daarna zijn we naar het museum gegaan, hier werden de groepjes ingedeeld en kreeg elk groepje een begeleider en een vragenformulier mee, om een speurtocht door het museum te doen.
De vragen gingen vooral over brassband Apollo, waar op dit moment een tentoonstelling voor is ingericht in het museum ter ere van het 125-jarig bestaan, maar ook een aantal vragen over de standaard tentoonstelling in het museum.
Rond 15.00 uur kregen de kinderen limonade of een bakje thee en er waren lekkere slagroomsoezen. Daarna zijn de vragen, maar vooral de antwoorden, doorgenomen.

De jeugd kreeg na afloop een oorkonde met hun naam erop.

Tot slot hebben de KoperKids nog een mooi buitenconcertje gegeven dat druk werd bezocht.

Het was een superleuke middag waar we de vrijwilligers van het museum hartelijk voor bedanken.