Privacybeleid

Privacyverklaring Brassband Apollo te Grou.

Dit is de privacyverklaring van Brassband Apollo te Grou. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van de leden en ‘vrienden’ en donateurs van de ‘Brassband Apollo’. Brassband Apollo Grou respecteert de privacy van alle (aspirant) leden, donateurs en ‘vrienden’ alsmede de privacy van alle gebruikers van onze website en social media. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Brassband Apollo Grou.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt als (aspirant) lid of ‘vriend’ van Brassband Apollo Grou, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij vragen basis gegevens op zoals: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in onze ledenadministratie en worden uitsluitend gebruikt voor onze ledenadministratie, donateursadministratie, muziekinstrumentenadministratie en verwerking van de automatische incasso.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Brassband Apollo Grou. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Brassband Apollo Grou. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via: secretaris@apollogrou.nl. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email dan kunt u zich hiervoor afmelden via: secretaris@apollogrou.nl

Bewaartermijn

Brassband Apollo Grou bewaart uw gegevens zolang u lid donateur of ‘vriend’ blijft van de vereniging.
Na uitschrijving zullen wij uw gegevens verwijderen. U kunt zich indien gewenst, uitschrijven via: secretaris@apollogrou.nl.

Van oud-leden worden bewaard: voor- en achternaam, het e-mailadres, het jaartal waarin het lidmaatschap is gestart en jaartal waarin het lidmaatschap eindigde. Dit doen we om bij bijv. een reünie deze leden uit te kunnen nodigen.