Zonnig voorjaarsconcert KoperKids

Zondag 9 april hebben de KoperKids een enthousiast en spetterend voorjaarsconcert gegeven in Waterhostel Oer ’t Hout. Voordat dit concert begon hebben de KoperKids in het dorp een drietal optredens gegeven voor publiek. Hierna startte het “echte” concert om half 4. De jongste leerlingen gaven een solo optreden tijdens het concert. Het was een goed bezocht concert. Het sluitstuk was “Jailhouse Rock”, waar ook de jongste leerlingen aan meededen. Het muziekstuk was ingestudeerd tijdens de studiemiddag. Het dak ging er bijna af en het publiek was super enthousiast.