Halbertsma Concert

Vanuit de stichting Klinkje en Daverje  stond 2018 in het teken van de gebroeders Halberstma, te weten een diepzinnige dominee, een drammerige ondernemer, een drinkende en dichtende arts en een koopman in hout.
Er was het gehele jaar door een divers programma georganiseerd.
De afsluiting van dit jaar vond plaats op zaterdagavond 1 december in OSG Sevenwolden te Grou.
Apollo verleende samen met Vocal Group Sjonge Jonge, hun muzikale medewerking aan dit afsluitende Halbertsma jaar.

De avond was verdeeld in 4 blokken te weten Romantiek;Land en Taal; Dokter, Dominee en Koopman en de tijdsperiode 1797-1985, de periode waarin de gebroeders Halbertsma leefden.
In deze blokken wisselden Apollo en Sjonge Jonge elkaar af met een gevarieerd programma.
Alles werd aan elkaar gepraat door Johannes en Durk Sjollema, deze avond de 2 uitbaters van de kroeg “Hof van Brussel”.

Het was een zeer geslaagde avond!

Geniet nog even mee met de nummers “Lament” uit Cry of the Celts en “De Zee“.