Jeugdopleiding/muziekles

Een paar jaar geleden is Apollo gestart met haar eigen jeugdopleiding en dit heeft succes, want er zijn inmiddels al 16 jeugdleden.

We proberen middels de diverse schoolprojecten elk jaar weer nieuwe leerlingen in te laten stromen in onze jeugdopleiding, zodat jeugdensemble ‘KoperKids’ uit kan groeien tot een volwaardig jeugdorkest en zodat er uiteindelijk ook nieuwe leden instromen in ons A-korps.

Leerlingen die op muziekles gaan, hoeven niet zelf een instrument aan te schaffen, maar krijgen dat in bruikleen van Apollo.

ONZE LEERLINGEN

Op dit moment heeft Apollo 16 leerlingen (3 slagwerkleerlingen en 13 blaasleerlingen).

MUZIEKLES NEMEN

BLAASINSTRUMENTEN

Brassband Apollo biedt wekelijks muzieklessen aan voor blaasinstrumenten op vrijdag- en woensdagmiddag. De lessen worden verzorgd door Piet Visser.

Het is mogelijk om les te krijgen op muziekinstrumenten die in een brassband worden bespeeld (cornet, alt, bariton, euphonium, trombone, etc.).

De kosten (per maand) bedragen € 38,50 voor 20 minuten les per week.

Wanneer uw zoon of dochter (vanaf groep 5) muziekles wil op een blaasinstrument, of wanneer u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Jeltsje Gerritsen via 06-23034687. Voor slagwerkles kunt u contact opnemen met Petra Dijkstra 06-14527209.

SLAGWERK

Apollo biedt ook slagwerklessen aan.

Het maandelijkse lesgeld voor de lessen bedraagt € 47,- voor 20 minuten les per week. Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt rond de 1e van de maand geïncasseerd.

Docent is Reimer Jan Rondaan uit Burgum.

Reimer Jan is 36 jaar oud, heeft een vriendin, heeft 2 kinderen en de 3e is op komst.
Verder is het een gezellige beestenbende bij de familie Rondaan, ze hebben namelijk nog een hond genaamd Noah en twee katte; Silke en Elin
Reimer Jan is muzikaal opgegroeid bij brassband Looft den Heer Beetgumermolen.
Als opleidingen heeft hij het Gymnasium, HAVO, Conservatorium (slagwerk-opleiding) en conservatorium (directie-opleiding) gevolgd
Nu is hij werkzaam als slagwerkdocent bij: Stichting Muziekonderwijs Grootegast (2 dagen), brassband Soli Deo Gloria Rinsumageest en nu dus ook bij ons, brassband Apollo Grou
Als dirigent werk hij bij brassband SDG Rinsumageest, brassband en jeugdbrassband ‘Westersweach’ Kollumerzwaag, jeugdbrassband SDG Rinsumageest.

Natuurlijk heb je ook je ontspanning nodig en dat doe hij nog spelend in een bandje.
Om echt fit te blijven  doet hij aan mountainbiken/fitness.

FINANCIELE STEUN OM MUZIEKLES TE KUNNEN VOLGEN

Muziekles is helaas niet goedkoop. Er is echter financiele steun mogelijk via ‘Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland’.

Deze stichting wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per cursusjaar. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Een aanvraag doen is gemakkelijk: geen ingewikkelde papieren of eisen. Vraag de leerkrachten of de cultuurcoaches van de basisscholen in Grou (Roos Heesterbeek of Jenny Nijkamp) of kijk op: www.jeugdcultuurfonds.nl of mail met Ali de Jong via friesland@jeugdcultuurfonds.nl.

SCHOOLPROJECTEN

Met name via de ‘blaasklas’ die in groep 5/6 van beide basisscholen in Grou wordt gegeven, is er inmiddels een gestage instroom in de jeugdopleiding.

De ‘blaasklas’ is een project dat in samenwerking met de beide scholen wordt georganiseerd. Er worden een paar muzieklessen verzorgd door dirigent en muziekleraar Piet Visser. De basisbeginselen van muziek maken op een blaasinstrument worden in deze lessen geleerd. Piet Visser neemt muziekinstrumenten, zoals cornetten, bugels en baritons mee naar school en de kinderen mogen hier op spelen. De leerlingen die interesse hebben, krijgen de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief een aantal proeflessen te volgen.

Van 15 januari tot 8 april 2016 heeft op Christelijke Basisschool Nijdjip in Grou een 3 maanden durend project genaamd ‘Korpsen in de Klas’ plaats gevonden. De 24 leerlingen van groep 5 en 6 hebben elke vrijdagmiddag 45 minuten muziekles gekregen.Gedurende de looptijd van het project hebben alle leerlingen een instrument tot hun beschikking gekregen, zodat ze ook thuis konden oefenen. Op vrijdagavond 8 april is een groot slotconcert op school gegeven. Er zijn n.a.v. het project weer 2 nieuwe leerlingen bij gekomen.

Op CBS ‘Nijdjip’ hebben in het voorjaar van 2017 en 2018 muziekprojecten plaatsgevonden in groep 4 en 5. Er zijn een aantal muzieklessen gegeven en daarna volgde op vrijdagavond een spetterend concert voor familie en vrienden m.m.v. van Brassband Apollo en de KoperKids. Het project heeft in 2018 drie nieuwe leerlingen opgeleverd die in september zijn gestart met hun blaaslessen.

Op 15 november 2018 vindt er een Slagwerkclinic plaats op CBS ‘Nijdjip’ door onze slagwerkdocent Reimer Jan Rondaan.

Op Openbare Basisschool ‘De Twa Fisken’ beginnen we in het voorjaar 2019 met een muziekproject.

De projecten op CBS ‘Nijdjip’ en OBS ‘De Twa Fisken’ wordt financieel mogelijk gemaakt door de ‘Subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs’. CBS ‘Nijdjip’ heeft al in 2017 uit hoofde van deze Impulsregeling een 3-jarige subsidie toegekend gekregen om het muziekonderwijs op school te stimuleren. ‘De Twa Fisken’ heeft de regeling dit schooljaar voor het eerst toegekend gekregen.

JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie van Apollo bestaat uit:
– Jeltsje Gerritsen
– Jolanda Wijnstra
– Petra Dijkstra

Zij regelen alle praktische zaken rondom de jeugdopleiding, ze zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, organiseren diverse activiteiten voor de leerlingen en het jeugdensemble.