Geschiedenis

Apollo is opgericht op 7 november 1892 onder de naam “Fanfarecorps Grouw”.  Twaalf leden tekenden deze dag het Reglement dat maar liefst 23 artikels bevat. Daarnaast had het “Fanfarecorps Grouw” 69 ‘kunstlievende leden’ (donateurs) tegen een contributie van 1 gulden per jaar. Bij de eerste inning bedankten echter meteen twintig leden, maar gelukkig werden er negentien nieuwe gevonden. Voor de aanschaf van instrumenten werden renteloze aandelen van tien gulden geplaatst, die na vier jaar weer waren afbetaald. De eerste ‘directeur’, oftewel dirigent, was de heer Peletier.

Apollo1De eerste uitvoering vond plaats op donderdag 20 april 1893. Daarna volgden in dit jaar meerdere optredens tijdens hardrijderijen, krite-avonden, boottochten en kinderfeesten. Dat jaar werd een uitnodiging voor een muziekfestival in Pingjum niet aangenomen wegens te hoge kosten en durfde de Irnsumer gymnastiekvereniging het corps niet te vragen om bij hun uitvoering te spelen, omdat zij bang waren ‘dat ze in de muziek zouden blijven hangen!’. Ondanks dit wantrouwen vanuit Irnsum en het prille bestaan van het Fanfarecorps Grouw, waren de activiteiten in het eerste jaar reeds talrijk. Er werden dit jaar maar liefst 36 muziekstukken ingestudeerd!

Op een vergadering van 30 maart 1897 (destijds ook al gehouden in de Bierhalle) werd besloten tot het oprichten van een ‘jongerencorps’, ook wel het ‘kleine corps’ genoemd, bedoeld om jongeren op te leiden, die dan later opengevallen plaatsen in het ‘groote corps’ konden innemen. Bij de bespreking hierover werd o.a. de bedenking geopperd dat “het kleine corps het groote corps wel eens schade kon doen door goedkoper muziek te maken dan het groote corps”. Oplossing hiervoor was dit kleine corps onder hetzelfde bestuur als het groote corps te brengen en dat bestuur zou dan eerst toestemming tot muziek maken moet geven.

Apollo4In een bijzondere vergadering op 25 september 1901 in de Bierhalle werd besloten het Fanfarecorps te veranderen in een Harmoniecorps. Een piccolo, een fluit, een es-clarinet en twee bes-clarinetten zouden worden toegevoegd. groot aantal instrumentwisselingen en een oproep voor nieuwe leden was het gevolg. Als datum van oprichting van het Harmoniecorps geldt 1 november 1901. Op de jaarvergadering van 7 december 1901 werd besloten de muziekvereniging voortaan te noemen “Harmoniecorps Apollo”.
Apollo5In de jaren die volgden werden vele optochten en uitvoeringen gehouden. Daarnaast werd er bijna jaarlijks meegedaan aan concoursen in onder andere Beetsterzwaag, Tijnje, Pingjum, Hoogezand, Harlingen, Sneek en Leeuwarden. Hierbij werden ook regelmatig eerste prijzen behaald. Deze overwinningen werden veelal gevolgd door optochten door Grouw en indien de reis per trein werd gemaakt, werden de instrumenten op de diverse stations ook uit de koffers gehaald en dat “gaf me een leven!”. De reizen naar de concoursen werd met elk mogelijk voertuig gemaakt: per (stoom)boot, per trein, per tram, per (vracht)auto en per rijtuig. Daarnaast werden hele afstanden te voet afgelegd.

concours in De LaweiNadat in juni 1964 de heer Diederen had laten weten dat hij Apollo niet langer van dienst kon zijn, werd er op 8 juni een proefrepetitie gehouden onder leiding van de heer Kuipers. De heer Kuipers was solo-trompetist bij het Frysk Orkest. Hij kwam met het idee, om de fanfare met een rietje, zoals hij ons harmoniecorps noemde, om te vormen tot een originele brassband. De hout- en sax-blazers moeten omgeschoold worden. Of dat iedere blazer zal gelukken is natuurlijk punt twee. Maar omdat een brassband meer toekomstmogelijkheden biedt, zal het plan worden doorgezet. Op maandagavond 12 oktober 1964 is de oprichting van Brassband Apollo werkelijkheid geworden.

En een brassband is Apollo nog steeds. Ons hedendaagse activiteiten bestaan nog altijd uit het verzorgen van de muzikale omlijsting van veel Grouster gebeurtenissen, het geven van concerten en het meedoen aan festivals, concoursen en het Nederlands Brassband Kampioenschap. Vooral op laatst genoemde festiviteit hebben we de afgelopen jaren geschiedenis geschreven door driemaal achtereen Nederlands Kampioen te worden in de vierde divisie.

photo8Bij het 100-jarig jubileum van Apollo is er door de ‘Jubileum-Commissie Apollo Grouw’ een boekwerk samengesteld met daarin veel anekdotes en andere wetenswaardigheden over de honderd jaar dat Apollo bestond. Van dit boekwerk zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur.