KIK 2.0 project (Korpsen In de Klas) op CBS Nijdjip

In het kader van het KIK-project vond vrijdagavond 1 juni het afsluitende concert plaats met de leerlingen van CBS Nij Djip.

De leerlingen van groep 4 hebben zo’n 3 weken les gehad van onze dirigent en muziekdocent Piet Visser. De leerlingen van groep 5 hadden 1 week iedere dag les van Piet.

Groep 4 heeft gezongen en gedanst, groep 5 ging blazen op blaasinstrumenten.

Jeugdorkest de KoperKids van brassband Apollo beet de spits af met een spetterend optreden. De juffen van groep 4 en 5 mochten voor de KoperKids staan te dirigeren en gaven aan dat als er een schoolorkest kwam zij wel dirigent wilden zijn.

Daarna was het de beurt aan de leerlingen van groep 4. Ze waren super enthousiast en werden door meester Piet op de gitaar begeleid tijdens het zingen, maar er waren ook danspasjes ingestudeerd.

Groep 5 nam het daarna over, in 1 week hebben ze al heel veel geleerd, ze hebben zelfs al meegespeeld met Jailhouse Rock. Aan de ouders werd gevraagd of misschien ook eens wilden proberen om geluid uit zo’n blaasinstrument te krijgen, nou het was alsof ze lang aan het blazen waren, zo goed waren ze.

De A-band van Apollo speelde tot slot nog een 3-tal nummers.

Het was een fantastische avond

Vrijdag 15 juni begint er een kleine blaasklas met 4 leerlingen onder leiding van meester Piet, met de proeflessen.