125 jaar Apollo

Op 7 november 2017 bestond Apollo 125 jaar.

Deze bijzondere mijlpaal hebben we groots gevierd.  Met jong en oud,  voor en samen met (oud)-leden, familie en vrienden en niet in de laatste plaats ook met alle donateurs en inwoners van Grou en omstreken.

De volgende activiteiten en concerten hebben in 2017 plaatsgevonden:

  • 14 januari 2017 – Nieuwjaarconcert in de Sint Piter Kerk te Grou m.m.v. Belgische cornet-solist Harmen Vanhoorne
  • 17 juni 2017 – Promsconcert op het water bij Steiger18 te Grou m.m.v. Elske DeWall en de band Soulblender
  • 6 oktober – 26 november 2017 – Tentoonstelling ‘Apollo 125 jaar’ in Grouster museum “Hert fan Fryslân”
  • 18 november 2017 – Jubileumfeestdag in Grou met o.a. een reünie, receptie, jubileumconcert, jubileumverloting en een spetterende afterparty met dj
  • Jubileumcompositie speciaal voor Apollo geschreven door Jan de Haan (componist en oud-dirigent van Apollo)

De viering van het 125-jarig jubileum van Apollo werd mogelijk gemaakt door de volgende fondsen/instellingen:

Stichting Hoekstra-Viersen Steenendam
Mienskipsfûns Provinsje Fryslân
VSB Fonds
Fûns Mid-Fryslân
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting Woudsend 1816
Lammert Koopmans Fonds
Gemeente Leeuwarden
Rederij Doeksen