Compositie-opdracht

Een 125-jarig jubileum van een muziekvereniging met zo’n rijke historie als Apollo is een prachtige gelegenheid voor een compositieopdracht. Op deze manier blijft er ook na het jubileumjaar een erfstuk over voor de toekomstige generaties.
Componist Jan de Haan uit Heerenveen heeft voor Apollo de ‘Apollo Overture’ gecomponeerd. Het stuk is geïnspireerd door de vier gebroeders Halbertsma die in de 18e eeuw in Grou zijn geboren. Met deze compositie worden Apollo en het cultureel erfgoed van de gebroeders Halbertsma op een unieke manier met elkaar verbonden en leeft het erfgoed voort in de muziek.

Jan de Haan
Jan de Haan werd in 1951 in het  Friese Warns geboren. Zijn eerste inspiratie kreeg hij van zijn vader, die een groot liefhebber van de blaasmuziek was. Al op jonge leeftijd voelde Jan de Haan zich aangetrokken tot het dirigeren. Op zeventienjarige leeftijd, in 1970, was hij al dirigent van verschillende blaasorkesten. Apollo was de eerste brassband die door Jan gedirigeerd werd. Jan werd voor elke repetitie door leden van Apollo opgehaald (en natuurlijk ook weer thuis gebracht), omdat hij zelf nog geen rijbewijs had. Na 5 jaar bij Apollo heeft Jan z’n carrière bij andere bands voortgezet. Jan heeft  z’n sporen in de muziekwereld als componist, arrangeur, docent, gastdirigent, internationaal jurylid en programmamaker ruimschoots verdiend (zie www.jandehaan.com).

Apollo-Mars
Bij haar 80-jarig bestaan in 1972, heeft Jan op verzoek van Apollo een muziekstuk gecomponeerd. Dat is de mars  ‘Apollo ’72’ geworden. Deze mars wordt door Apollo nog steeds gespeeld. Het leek ons  bijzonder om Jan ook te vragen om een stuk te componeren ter ere van ons 125-jarig bestaan. Jan ziet Apollo nog steeds wel een beetje als zijn ‘eigen’ brassband en hij vond het dan ook erg leuk om van ons het verzoek te krijgen. Jan zou in eerste instantie een korte ‘intrada’ schrijven, maar hij had zoveel inspiratie dat het een ‘overture’ geworden is.

De ‘Apollo Overture’ geïnspireerd op de Gebroeders Halbertsma
De compositie-opdracht is geïnspireerd door de vier gebroeders Halbertsma die in de 18e eeuw in Grou zijn geboren en getogen. Kern van de Halbertsma’s was hun drang naar buiten. Niet de blik richten op Grou en Friesland, maar veel verder, naar Nederland en Europa.

In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa en dan moet ook Grou op de kaart!   De stichting ‘Gabe Skroar’ is sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van ideeën. De eerste initiatieven en ideeën zijn aangevuld met andere prachtige plannen, waardoor Grou het gehele jaar 2018 in het teken van de Halbertsma’s en cultuur zal staan.

De stichting Gabe Skroar heeft er voor gekozen om de diverse activiteiten te vatten onder één overkoepelend thema: ‘Klinke & Daverje’. Inderdaad, een verwijzing naar de slotregels van het Friese volkslied (geschreven door Halbertsma). Kern van de Halbertsma’s was hun drang naar buiten. Niet de blik richten op Grou en Friesland, maar veel verder, naar Nederland en Europa. Dat wil de stichting ook uitdragen door hun programma. Dat is ook de opzet van Culturele Hoofdstad 2018.

Het Halbersma-jaar staat voor een groot deel in de steigers. Tussen de opening in januari en de sluiting in december 2018 zal er in Grou naast het grote Iepenloftspul Gabe Skroar in juni, onder meer een grote expositie in het Halbertsmahûs worden opgezet, zijn er lezingen met opvallende gasten, komt er een ontbijt voor 400 man op het starteiland (’s ochtends om half vijf…) en  krijgen alle Grousters een bijzonder cadeau.  Voor meer informatie zie www.klinkeendaverje.frl

Apollo heeft  inmiddels contact met de Stichting Gabe Skroar. We zullen in het kader van het Halbertsma-jaar een of meerdere concerten in Grou gaan geven. De ‘Apollo Overture’ van Jan de Haan zal bij al deze gelegenheden gespeeld worden.

Op deze manier is onze nieuwe Overture niet alleen het stuk waarmee Apollo haar 125-jarig jubileum viert, maar wordt het een stuk waarmee heel Grou het Halbertsma-jaar en Culturele Hoofdstad 2018 viert!