Lidmaatschappen

Apollo is aangesloten bij de Vereniging ‘Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden’ (SML: zie www.sml.frl). SML is de muziekfederatie van de gemeente Leeuwarden. Het doel van het samenwerkingsverband is het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de muziekverenigingen, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het behartigen van de gezamenlijke belangen.
SML is namens de aangesloten verenigingen ook het aanspreekpunt voor de gemeente Leeuwarden betreffende zaken op het gebied van cultuurbeleid.

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (www.omfryslan.nl).

Via de OMF is Apollo tevens aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (www.knmo.nl).