Lidmaatschappen

Apollo is aangesloten bij de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (www.omfryslan.nl).

Via de OMF is Apollo tevens aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (www.knmo.nl).

Op 16 juni 2017 is de Vereniging ‘Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden’ (SML) www.sml.frl opgericht. In deze nieuwe federatie zoeken een 17-tal muziekverenigingen op zowel muzikaal als financieel gebied de samenwerking. Door de samenwerking verwachten de muziekverenigingen in de gemeente Leeuwarden elkaar te kunnen versterken en het voorbestaan van de verenigingen te borgenApollo is hier ook lid van geworden.
Sinds maart 2016 was er al een informeel samenwerkingsverband tussen de diverse muziekverenigingen uit de gemeente Leeuwarden. De samenwerking was in eerste instantie ingegeven doordat we in het kader van Culturele Hoofdstad 2018
( www.2018.nl ) een aantal gezamenlijke activiteiten willen gaan ontplooien. Het samenwerken is ons echter zo goed bevallen, dat besloten is om het samenwerkingsverband in juni te formaliseren, middels het oprichten van een nieuwe federatie.