Slotoptreden schoolmuziekproject groep 4 en 5 van CBS Nijdjip

Vrijdagavond 23 juni 2017 vond de afsluiting van het schoolmuziekproject plaats met de leerlingen uit groet 4 en 5 van CBS Nijdjip, Grou.

Een aantal vrijdagmiddagen was onze dirigent, Piet Visser, op school langs geweest om met de kinderen muziek te maken.
In groep 4 betekende dat ze bezig zijn geweest met zingen en ritmes te slaan met de boomwhackers en groep 5 ging bezig op de T-trompet, maar ook op gewone trompetten, cornetten en bugels, muziek te maken.
In de laatste groep bleek al snel dat het niet zo gemakkelijk is als het lijkt om muziek uit je instrument te krijgen, je moet er wel wat voor doen. Piet Visser vergelijkt het dan ook wel met een computerspel dat uit allemaal verschillende levels bestaat en dat ook steeds moeilijker wordt en waar je dus veel voor moet doen om het laatste level te halen.

Rond 19.00 uur hadden de kinderen, ouders, broertjes en zusje en pake’s en beppe’s allemaal een stoel gevonden en konden de kinderen laten horen wat ze allemaal hadden geleerd.
Nadat de leerlingen hun concert hadden gegeven hebben alle leerlingen van groep 4 en 5 nog samen met het jeugdkorps “de KoperKids”,  de Jailhouse Rock uitgevoerd.
Hierna gaven “de KoperKids” nog een klein concert en als afsluiting trad ook het A-orkest nog op.