Kerstnachtdienst

Op dinsdagavond, 24 december jl, verleende Brassband Apollo zijn medewerking aan de kerstnachtdienst in de St. Piterkerk te Grou. Na afloop is hier nog een groepsfoto gemaakt.