Laatste repetitie voor de zomervakantie

Vrijdag 26 juni jl. kwam Apollo voor het eerst weer bij elkaar, nadat alles in maart stil kwam te liggen door Corona.
We hebben buiten gerepeteerd en daarvan zijn beeld- en geluidsopnames gemaakt m.b.v. een drone.
Beeld en geluid lopen niet synchroon, maar we vonden het toch leuk om het op onze site te zetten.
We beseffen ons ook dat het niet altijd even mooi klinkt, maar wat wil je nadat we 3 maanden niet samen gespeeld hebben.
Momenteel zijn we weer helemaal los en hard bezig met repeteren om (hopelijk) begin december een concert te geven.

We wensen iedereen veel kijk- en luister plezier.